fb pixel Díl II.: Sufražetka Sylvia Pankhurst si dopisovala s Vladimírem Leninem a stala se zakládající členkou Komunistické strany Velké Británie – G.cz
Vyhledávání

Díl II.: Sufražetka Sylvia Pankhurst si dopisovala s Vladimírem Leninem a stala se zakládající členkou Komunistické strany Velké Británie

Zdroj: Nationaal Archief - originally posted to Flickr as Suffragette Sylvia Pankhurst / Suffragette Sylvia Pankhurst, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8005271

Sylvia Pankhurst patřila k nejvýraznějším britským političkám a levicovým aktivistkám první poloviny 20. století. Proslavila se zejména jako feministka, sufražetka a komunistka, jež intenzivně bojovala proti kolonialismu a rasismu. Věnovala se však také podpoře nezávislosti Irska a antifašistické solidarity v Evropě.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 7.10.2023, 11:34

Dělnická třída

Ze své základny v chudém londýnském East Endu vedla Sylvia Východolondýnskou federaci sufražetek (ELFS) a vydávala dělnický ženský časopis Woman's Dreadnought. Začala být považována za vůdčí osobnost dělnické třídy mužů i žen a přesvědčila několik dělnických organizací, aby se postavily proti válce.

Protože nezemědělští dělníci-muži také ještě neměli volební právo, změnila v roce 1916 název ELFS na Workers' Suffrage Federation a v roce 1917 se z Woman's Dreadnought stal Workers' Dreadnought. Dopisovala si s ruským revolucionářem Vladimírem Leninem a v roce 1920 byla zakládající členkou Komunistické strany Velké Británie (CPGB). V roce 1921 však byla ze strany vyloučena, když odmítla zrušit svůj Workers' Dreadnought ve prospěch jednotného listu CPGB.

V sovětském Rusku

Inspirovat se „pravým komunismem“ odjela do Ruska, kde se zúčastnila druhého sjezdu Kominterny. Po návratu Sylvia Pankhurst doslova pěla chvalozpěvy na sovětskou společnost: „Přivezla jsem si převládající vzpomínku na krásné, dobře rostlé děti a zdravé lidi. Zdá se, že z aktivních tvůrců revoluce a budovatelů proletářského státu vyzařuje šťastná spokojenost a čilé, sebevědomé nadšení do stále širších vrstev lidu.“

Vzhledem k tomu, že v roce 1918 Británie udělila všeobecné volební právo mužům, brzy poté bylo volební právo zaručeno i ženám starším 30 let a v roce 1928 byl volební věk pro ženy snížen na 21 let – tedy na věk, kdy mohli volit muži – přesunula Sylvia Pankhurst své síly k boji proti rasismu a vzestupu fašismu v Evropě.

Etiopie

V roce 1935 vedla energickou kampaň proti invazi fašistické Itálie do Etiopie a založila deníky The New Times a Ethiopia News, aby zveřejňovala osud Etiopanů a dalších obětí fašismu. Později také pomáhala usazovat židovské uprchlíky z Německa. Věnovala se však i dalším tématům, například podporovala antikoloniální boj v celém britském impériu, antifašistickou solidaritu v Evropě a rovněž irskou nezávislost.

V roce 1956 ji etiopský císař Haile Selassie pozval, aby žila v Etiopii, a ona pozvání přijala. Ačkoli jí bylo sedmdesát let, založila list Ethiopia Observer a čtyři roky jej také redigovala. Podílela se na shánění financí pro první etiopskou fakultní nemocnici a hojně psala o etiopském umění a kultuře.

Právě v Etiopii Sylvia Pankhurst dožila své poslední dny. Zemřela 27. září roku 1960 v Addis Abebě ve věku 78 let. Etiopská vláda jí za její zásluhy o zemi vystrojila státní pohřeb a Haile Selassie ji jmenoval „čestnou Etiopankou“. Jako jediná cizinka byla pohřbena před katedrálou Nejsvětější Trojice v Addis Abebě.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články