fb pixel Díl II.: Kterak Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán a zničil aztéckou říši: Španělský conquistador obléhal hlavní město Aztéků tři měsíce – G.cz
Vyhledávání

Díl II.: Kterak Hernán Cortés dobyl Tenochtitlán a zničil aztéckou říši: Španělský conquistador obléhal hlavní město Aztéků tři měsíce

Zdroj: Unknown author - http://www.kislakfoundation.org/collectionscm.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6894137

Mocná a obrovská aztécká říše definitivně padla roku 1521 pod vytrvalým nátlakem španělských conquistadorů, zejména pak v souvislosti s přičiněním proslulého Hernána Cortése. 13. srpna roku 1521 pak po dlouhém a vytrvalém tříměsíčním obléhání dobyly španělské síly pod Cortésovým velením Tenochtitlán, hlavní město aztécké říše. Cortésovi muži město srovnali se zemí a zajali Cauthémoca, posledního nezávislého aztéckého císaře. Na ruinách zničeného Tenochtitlánu bylo zbudováno město Ciudad de México a položeny základy nového španělského místokrálovství, takzvaného Nového Španělska.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 14.8.2022, 09:41

Cortés božským vyslancem?

Na jaře roku 1520 se Cortés dozvěděl o příchodu španělských sil z Kuby, kterou vedl Pánfilo Narvez na pokyn Velázqueze a jež měla Cortése zbavit velení. Cortés vyvedl armádu z Tenochtitlánu, aby se s příchozími silami setkal, přičemž ve městě ponechal posádku asi 80 Španělů a několika stovek Tlaxcalteků, kteří měli na město dohlížet.

Cortés Narveze porazil, a navíc přičlenil jeho armádu pod svá křídla. Když se v červnu vrátil do Tenochtitlánu, našel posádku v obležení Aztéků. Ti se vzbouřili poté, co jeden z velitelů, kterému Cortés nechal velení města, zmasakroval několik aztéckých náčelníků.

30. června se Cortés a jeho muži pod bitevním tlakem a zužováni nedostatkem jídla probojovali z hlavního města – ovšem za vysokou cenu. Španělům je tento okamžik známý jako La Noche Triste, neboli „Noc smutku“. Mnoho vojáků totiž utonulo v jezeře Texcoco, když se potopila loď, která je spolu s nahromaděnými aztéckými poklady převážela od aztéckého hlavního města.

Ústup z Tenochtitlánu a jeho obležení

Montezuma byl zabit v bojích. Na císařském trůně jej nahradil jeho bratr, Cuitláhuac. Během velkého ústupu Španělé porazili velkou aztéckou armádu u Otumby a následně se připojili ke svým tlaxcalteckým spojencům.

V květnu 1521 se Cortés do Tenochtitlánu vrátil a město oblehl. Po vyčerpávajícím tříměsíčním obléhání město nakonec padlo a Cortés jej vítězoslavně dobyl. Toto vítězství znamenalo na druhé straně barikády faktický pád aztécké říše. Cuathémoc, Cuitláhuacův nástupce a poslední nezávislý aztécký vládce, byl Cortésem zajat. Jeho postavení bylo zpočátku formálně respektováno, později byl však obviněn ze spiknutí a oběšen. Cortés se tak stal vládcem rozsáhlé mexické říše.

Po svém vítězství dovolil Hernán Cortés obyvatelům města volný odchod. Brzy po dobytí města se začalo s opravou ulic a bylo rovněž obnoveno zásobování vodou. Po dvou měsících Španělé dovolili původním obyvatelům města návrat do zničeného Tenochtitlánu, přičemž se sami usadili v centru bývalého hlavního aztéckého města. Místo obnovy původních budov se postavily nové budovy z trosek tamějších ruin.

Konec Hernána Cortése

Španělský conquistador vedl v roce 1524 výpravu do Hondurasu a poté se v roce 1528 vrátil do Španělska za králem. Karel V. z něj udělal tzv. Marqués del Valle, ale odmítl jej jmenovat guvernérem, zejména kvůli sporům s Velázquezem. V roce 1530 se tedy Cortés vrátil do Mexika, kde našel „svou zemi“ v nepořádku.

Mezitím bylo v roce 1535 ustanoveno místokrálovství Nové Španělsko, jehož hlavním městem se stalo Ciudad de México (Mexico City), které bylo právě tím městem, jež bylo zbudováno a založeno na ruinách aztéckého Tenochtitlánu.

Po obnovení určitého pořádku se Cortés stáhl na své panství jižně od Mexico City a v roce 1540 se znovu vrátil do Španělska. Hernán Cortés zemřel v roce 1547 poblíž Sevilly. Byl pohřben v chrámu Ježíše Nazaretského v Mexiku, jeho ostatky se ale v roce 1823 ztratily.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články