fb pixel Díl II.: Jedenáctá hodina jedenáctého dne jedenáctého měsíce: Mírová smlouva, která ukončila první světovou válku, položila základy pro ještě větší globální konflikt – G.cz
Vyhledávání

Díl II.: Jedenáctá hodina jedenáctého dne jedenáctého měsíce: Mírová smlouva, která ukončila první světovou válku, položila základy pro ještě větší globální konflikt

Zdroj: Maurice Pillard Verneuil - Maurice Pillard Verneuil, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5580269

Den válečných veteránů, tedy 11. listopad, je den věnovaný památce ukončení první světové války. Jako Den příměří, Den veteránů či Den památky se slaví zejména v západní Evropě, Spojených státech a v zemích Commonwealthu. První světová válka aneb Velká válka skončila v jedenáctou hodinu jedenáctého dne jedenáctého měsíce roku 1918.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 12.11.2022, 09:06

Velká válka

Atentát v Sarajevu byl jen jakýmsi prvotním impulsem, jiskrou, na kterou většina evropských mocností čekala, aby si mohla vyřídit účty se svými rivaly. Obyvatelé Evropy často vítali vypuknutí války s nadšeným jásotem, neboť se vlastenecky domnívali, že jejich země během několika měsíců zvítězí.

Evropské obyvatelstvo jednoduše na vleklé, rozsáhlé a intenzivní konflikty nebylo v tu dobu navyklé. Z původních válčících stran bylo na vypuknutí bojů takového rozsahu nejlépe připraveno Německo, jehož vojenští velitelé vypracovali propracovanou vojenskou strategii známou jako „Schlieffenův plán“, která předpokládala dobytí Francie prostřednictvím velké obloukové ofenzívy přes Belgii do severní Francie.

Schlieffenův plán

Rusko, které se mobilizovalo velmi pomalu a jehož armáda byla velice zaostalá, mělo být okupováno rakousko-uherskými silami, zatímco Německo by se vypořádávalo s Francií. Schlieffenův plán byl málem úspěšný, ale počátkem září se Francouzi zmobilizovali a zastavili německý postup v krvavé bitvě na Marně u Paříže.

Do konce roku 1914 padlo na evropských bojištích přes milion vojáků různých národností a ani Spojenci, ani Centrální mocnosti neměli v dohledu konečné vítězství. Na západní frontě – bitevní linii, která se táhla přes severní Francii a Belgii – se bojovníci usadili v zákopech a započali tzv. opotřebovací zákopovou válku, vleklou a strašlivou podobu válečného konfliktu.

V roce 1915 se Spojenci pokusili prolomit patovou situaci obojživelnou invazí do Turecka, které se v říjnu 1914 připojilo k Centrálním mocnostem, ale po těžkém krveprolití byli Spojenci nuceni počátkem roku 1916 ustoupit.

11.11., 11 hodin

V roce 1916 došlo k velkým ofenzívám Německa a Velké Británie na západní frontě, ale ani jedna strana nedosáhla rozhodujícího vítězství. Na východě bylo Německo úspěšnější a dezorganizovaná ruská armáda utrpěla strašlivé ztráty, což podnítilo následné vypuknutí ruské revoluce v roce 1917.

Koncem roku 1917 se v Rusku chopili moci bolševici a okamžitě začali jednat s Německem o míru. V roce 1918 se díky přílivu amerických vojáků a zdrojů na západní frontu konečně osud naklonil na stranu Spojenců.

Německo podepsalo 11. listopadu 1918 v jedenáct hodin se Spojenci dohodu o příměří. První světová válka pak vešla do historie jako „válka, která ukončila všechny války“, neboť způsobila obrovské krveprolití a zkázu. Naneštěstí však mírová smlouva, která konflikt oficiálně ukončila – Versailleská smlouva z roku 1919 – vnutila Německu takové trestní podmínky, které destabilizovaly Evropu a položily základy pro druhou světovou válku, k níž došlo o 20 let později.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články