fb pixel Díl I.: Kterak Finsko vyhlásilo válku umírajícímu nacistickému Německu, se kterým se v minulosti spojilo proti Sovětskému svazu – G.cz
Vyhledávání

Díl I.: Kterak Finsko vyhlásilo válku umírajícímu nacistickému Německu, se kterým se v minulosti spojilo proti Sovětskému svazu

Zdroj: Finnish official photographer – This is photograph HU 55566 from the collections of the Imperial War Museums., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36476338

Psal se 3. březen roku 1945 a druhá světová válka byla již na svém konci, když Finsko pod rostoucím tlakem Spojených států i Sovětského svazu nakonec vyhlásilo válku svému bývalému partnerovi, Německu.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 3.3.2023, 17:10

Válka s SSSR

Po německé invazi do Polska začal Sovětský svaz, který chtěl více než kdy jindy chránit Leningrad před vpádem Západu, požadovat po Finsku kontrolu nad různými spornými oblastmi, včetně části Karelského průlivu (pozemní most, jenž umožňoval přístup k Leningradu).

Finsko se sovětskému tlaku ovšem bránilo. Sovětský vůdce Josif Stalin na situaci reagoval tak, že „uvedl do reality“ část paktu o neútočení Molotov-Ribbentrop, který SSSR podepsal s Německem již v srpnu a který dával SSSR volnou ruku v jeho „sféře vlivu“. Sověti 30. listopadu 1939 napadli Finsko. Stalin tvrdil, že finské jednotky zahájily palbu na sovětská vojska.

Spojenectví s Německem

Finové všechny ohromili, když odrazili počáteční sovětskou ofenzívu. Přestože jejich odpor sestával pouze z malého počtu vycvičených vojáků (na lyžích a kolech), odmítnutí podřídit se se dostalo na titulní stránky novin po celém světě.

Prezident Roosevelt rychle poskytl Finsku úvěr ve výši 10 milionů dolarů a zároveň poznamenal, že Finové jako jediní splatili Spojeným státům válečný dluh z první světové války v plné výši. Než se však Sověti stačili přeskupit a vyslat mohutné posily, byl finský odpor vyčerpán.

Moskevská smlouva

V březnu 1940 začala jednání se Sověty a Finsko podepsalo 12. března roku 1940 Moskevskou mírovou smlouvu, která Sovětům předala kontrolu nad Karelským průlivem. Tím byla rovněž ukončena 104 dní trvající zimní válka.

Smlouva tak mimo jiné připojila některé části Finska k Sovětskému svazu a vyvolala evakuaci finského obyvatelstva z těchto oblastí. Přesto byla zachována finská nezávislost a ukončeny pokusy Sovětského svazu o anexi země.

Kruté podmínky vynuceného míru přiměly Finy, kteří se již nemohli spolehnout na podporu svých dosavadních spojenců a svobodného demokratického světa, hledat podporu u nacistického Německa. O rok později, v červnu 1941, byl válečný stav se Sovětským svazem obnoven a nastala tzv. pokračovací válka.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články