fb pixel Díl I., Albrecht z Valdštejna: Šlechtic s nesporně vysokým intelektem, jehož život skončil úkladnou a brutální vraždou – G.cz
Vyhledávání

Díl I., Albrecht z Valdštejna: Šlechtic s nesporně vysokým intelektem, jehož život skončil úkladnou a brutální vraždou

Zdroj: Anthony van Dyck - Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16263

Albrecht z Valdštejna byl proslulým českým vojevůdcem, politikem, obchodníkem, mecenášem a diplomatem. Do české historie se nezpochybnitelně zapsal – není divu, v 17. století byl údajně právě Albrecht z Valdštejna hned po císaři nejmocnějším mužem v říši. Ačkoli se přesně před 438 lety narodil do rodiny zchudlého šlechtice, dokázal se prosadit a probojovat k značnému bohatství a těm nejvyšším pozicím. Přesně tak, jak to skrze horoskop předpověděl astrolog a matematik Jan Kepler.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 14.9.2021, 14:58

Albrecht z Valdštejna

Vévoda meklenburský a frýdlantský, kníže hlohovský a zaháňský, Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil 14. září roku 1583 (dle juliánského kalendáře) v Heřmanicích v zemích Koruny české. Ačkoli se Albrecht narodil do rodiny zchudlého šlechtice a vzhledem k brzkému úmrtí rodičů mu osud zrovna nepřál, stal se z něj v dospělosti jeden z nejmocnějších šlechticů své doby.

Studoval nejprve na latinském gymnáziu ve slezském Goldbergu, na což navázal studiem na evangelické univerzitě v Altdorfu. V roce 1600 se pravděpodobně vydal na studijní cesty skrz Evropu, ačkoli není známo, co přesně mezi lety 1600 až 1602 Albrecht dělal. Údajně stihl navštívit Nizozemí, Francii, Anglii a Itálii, kde studoval v Boloni a Padově. Albrecht z Valdštejna je historicky znám pro svůj vysoký intelekt, který dokládá i Albrechtovo nadání na cizí jazyky. Hovořil plynně česky, německy, španělsky a italsky, navíc ovládal základy latiny i francouzštiny.

Albrecht se mimo jiné osvědčil také jako zdatný vojevůdce – například během vojenského tažení císaře Rudolfa II. proti Turkům a uherským povstalcům, kde byl mimo jiné povýšen na hejtmana. Důležitým momentem bylo také období mezi lety 1602 až 1606, kdy Albrecht prozíravě konvertoval ke katolictví, čímž se mu doslova otevřely dveře u dvora.

Keplerův horoskop

Velice známým okamžikem Albrechtova života bylo jeho „setkání-nesetkání“ s Janem Keplerem, který tehdy pracoval pro Rudolfa II. jako astrolog a matematik. Rudolf II. svému astrologovi sice platil značné obnosy, ty ovšem přicházely nepravidelně a nedalo se na ně spolehnout. Kepler si tedy přivydělával sestavováním horoskopů, o což se zajímal i Albrecht z Valdštejna, jenž se s astronomií a astrologií setkal již na cestách v Itálii.

Osobně se sice Albrecht s Keplerem nepotkal, nicméně si od proslulého astrologa nechal sestavit horoskop. S Keplerem jednali na Albrechtův pokyn prostředníci Gerhard Taxis a pražský lékař Strossmayer. Jan Kepler obdržel od prostředníka Valdštejnovo datum narození a jméno, které mu v té době ještě zcela jistě mnoho nenapovědělo. Vzhledem k těmto okolnostem je velice obdivuhodné, s jakou přesností se Keplerovi podařilo horoskop sestavit – pravděpodobně byl nejen uznávaným astrologem, ale zřejmě i odborníkem na lidské povahy.

Kepler dobře charakterizoval povahu Albrechtovy osobnosti, popsal jej jako bystrou a inteligentní osobnost s asociálními sklony a touhou po výjimečnosti. Dále jako osobnost ctižádostivou, ale zároveň podezíravou vůči okolí. Kepler také správně odhadl, že Albrecht dojde vysoké hodnosti a bohatství, avšak cestou za těmito cíli proti sobě popudí mnoho nepřátel.

Zrádce, nebo oddaný služebník?

Roku 1609 se Albrecht z Valdštejna oženil s vdovou Lukrecií Nekšovnou z Landeku. Ne snad, že by se jednalo o nešťastné manželství, nicméně Albrechta nelze podezírat z toho, že se do něj uvolil z lásky. Spíše z vlastní vypočítavosti, což tehdy bylo poměrně běžným postupem, jak rozšířit svůj majetek. Středověk. Po pěti letech Lukrécie zemřela na nemoc, která ji trápila již od mládí, a Albrechtovi tak připadl rozsáhlý majetek na Moravě, kterým jeho žena disponovala.

V následujících letech se Albrecht z Valdštejna osvědčil zejména na bitevním poli, a to jako zdatný vojevůdce a taktik. Následně v Čechách roku 1618 propuklo stavovské povstání, během něhož se projevila Valdštejnova oddanost císaři. Jednoduše řečeno, Albrecht tehdy vykradl truhlice moravského zemského výběrčího a odvezl je císaři do Vídně. Albrechtův majetek propadl stavům a Moravané jej prohlásili za „bezectného psance, který se již nikdy nesmí vrátit do Markrabství moravského“.

Císař sice musel vzhledem k nepříznivé situaci peníze na Moravu vrátit, nicméně do budoucna s Albrechtem, jakožto oddaným plukovníkem a velitelem, počítal. S sebou si ale Albrecht nesl i nechvalnou pověst zrádce a intrikána, která se rozšířila z Moravy až k Habsburkům.

Zdroj: Česká televize, Wikipedie

Podobné články

Doporučujeme

Další články