fb pixel Boom předčasných důchodů je dalším problémem českých firem. Ty i kvůli němu kriticky postrádají zaměstnance – G.cz
Vyhledávání

Boom předčasných důchodů je dalším problémem českých firem. Ty i kvůli němu kriticky postrádají zaměstnance

Zdroj: Profimedia

Předčasný důchod jako řešení problémů? Je pravdou, že českým firmám chybí statisíce lidí, přesto se však Češi čím dál častěji rozhodují pro odchod do předčasného starobního důchodu. To ovšem přináší spoustu komplikací pro všechny strany. Více si přečtete v komentáři od Lukáše Kovandy.

Martin Miko
Martin Miko 28.7.2021, 09:01

Předčasný důchod jako řešení problémů

Českým firmám chybí statisíce lidí, situace je opět kritická jako před pandemií. Například mnohé průmyslové podniky nedokážou nahrazovat lidi, třeba v dělnických pozicích, kteří odcházejí do penze. Situaci znesnadňuje to, že zejména právě pracovníci s nižšími příjmy stále častěji volí možnost odchodu do předčasného starobního důchodu.

V důsledku pandemie se předčasný důchod stává hitem, jeho obliba stále stoupá. Český důchodový systém je totiž nastavený tak, že odchodem do penze si příjmově mnohem méně pohorší hůře placení pracovníci než ti placení lépe. Takže právě mezi hůře kvalifikovanými, a tedy méně placenými, je o předčasný důchod největší zájem. Shodou okolností jde ovšem o tytéž lidi a profese, po nichž je na úřadech práce ze strany firem největší sháňka.

Do předčasného důchodu se podle letošních údajů rozhodlo odejít zhruba 660 tisíc stávajících penzistů, to je více než čtvrtina. Na počátku tisíciletí přitom možnost předčasného důchodu využívala jen necelá desetina tehdejších penzistů.

Pandemie předčasný důchod ještě zatraktivňuje. Penzisté patří k rizikovým skupinám, takže mnohým z nich nestojí jen nepatrně vyšší pracovní výdělek – vyšší v porovnání s příjmem, jehož se jim dostane jako byť i předčasným důchodcům – za to, aby riskovali své zdraví. Mnohým z nich se vzhledem k nastavení českého důchodového systému ani nevyplatí čekat na řádný důchod. Řádný důchod pro ně neznamená o tolik vyšší výdělek v porovnání s penzí předčasnou, aby dali své zdraví všanc.

Navíc, pokud už loni či letos firmy a podniky kvůli covidovým uzavírkám a celkovému ekonomickému útlumu omezovaly své plány na přijímání nových pracovníků, jednalo se právě o vyšší věkové skupiny. Tyto skupiny jsou totiž na trhu práce obecně zranitelnější. Mnozí z těchto lidí si při ztížených podmínkách hledání nové práce prostě řekli, že už to vzdají a odejdou do penze dříve.

Lukáš Kovanda

Podobné články

Doporučujeme

Další články