fb pixel Asketický život Tolstého: Ruský spisovatel chtěl rozdat svůj majetek a díla věnovat veřejnosti, autorských práv se však ujala jeho manželka Sofie – G.cz
Vyhledávání

Asketický život Tolstého: Ruský spisovatel chtěl rozdat svůj majetek a díla věnovat veřejnosti, autorských práv se však ujala jeho manželka Sofie

Zdroj: Lev Tolstoy and Sofia Tolstaya in 1910., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7153603

Psal se 10. červen roku 1881, když se hrabě Lev Nikolajevič Tolstoj, jeden z nejproslulejších ruských spisovatelů a představitelů realismu, vydal na pouť do kláštera v přestrojení za sedláka. Tento čin byl odrazem Tolstého pozdějšího myšlenkového směru, kdy se rozhodl rozdat svůj majetek, věnovat svá díla veřejnosti a vydat se na asketickou životní cestu.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 9.6.2024, 09:00

Válka

Tolstoj se narodil v roce 1828. Jeho rodiče zemřeli, když byl ještě dítě, a vychovávali ho příbuzní. V šestnácti letech odešel na Kazaňskou univerzitu, ale byl zklamán kvalitou tamního vzdělání a v roce 1847 se vrátil na svůj statek bez titulu.

Žil divokým a zhýralým životem v Moskvě a Petrohradě až do roku 1851, kdy vstoupil do armády. Bojoval v krymské válce a jeho zážitky z obrany Sevastopolu se v roce 1855 staly úspěšnou literární vzpomínkovou knihou Sevastopolské skici. Během služby v armádě napsal několik dalších autobiografických děl.

Asketický život

V roce 1857 navštívil Tolstoj Evropu a začal se zajímat o vzdělání. Na svém panství založil školu pro rolnické děti a studoval pokrokové výchovné metody. V roce 1862 se oženil a následujícího roku vydal úspěšný román Kozáci.

Tolstoj už měl v roce 1881, kdy se vydal v přestrojení za rolníka na pouť do kláštera, za sebou dvě svá největší mistrovská díla Vojna a mír a Anna Karenina. Ruský šlechtic sváděl duchovní boj a cítil se rozpolcený mezi svou odpovědností bohatého statkáře zlepšit osud lidu a touhou vzdát se svého majetku a putovat po zemi jako asketa.

Exkomunikace a smrt

Začal rozdávat svůj majetek a prohlásil, že jeho díla patří veřejnosti, ale jeho manželka Sofie, která se obávala o finanční stabilitu 13 dětí manželského páru, získala kontrolu nad autorskými právy na všechna jeho díla vydaná před rokem 1880.

V pozdějších letech života se Tolstoj přihlásil ke křesťanskému anarchismu a byl exkomunikován z ruské pravoslavné církve. V roce 1910 tajně uprchl z domova i se svou nejmladší dcerou, ale o několik dní později dostal zápal plic a zemřel na odlehlém nádraží.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články