fb pixel Adamité: příběh tajemné husitské sekty, jejíž členové chodili nazí – G.cz
Vyhledávání

Adamité: příběh tajemné husitské sekty, jejíž členové chodili nazí

Bitva u Lipan
Zdroj: Wikimedia Commons/Josef Mathauser, Public Domain

Sektu adamitů můžete brát jako počátek náboženských kultů s charismatickým vůdcem u nás. Mnoho záznamů se o nich nedochovalo a většina je z pera jejich nepřátel. Kdo tedy doopravdy byli?

Václav Adamus
Václav Adamus 6.3.2022, 22:58

Je těžké definovat, co vlastně adamité byli. Můžeme říct, že byli heretickou (katarskou) sektou vycházející z gnosticismu.

Původ katarství

Vznik katarství se někdy datuje do roku 1143, kdy se mělo poprvé objevit v Kolíně nad Rýnem. Jde o středověké hnutí, které bylo velmi svobodomyslné a otevřené novým myšlenkám. Říkali si veri christiani (praví křesťané). Právě díky této herezi vznikla ve 13. století inkvizice. Pro katarství je typický dualismus, který je vlastní i gnosticismu. Starý zákon vnímají jako dílo ďábla, který využil největší léčky a přestrojil se za Boha (ve Starém zákoně Bůh vyžaduje zvířecí oběti a nechává vyhlazovat celé národy). Židé pak měli být národem, který je Satanem napálen. Ježíš Kristus přišel na svět, aby ukázal právě tuto skutečnost. Katarství bylo rozšířeno i na Balkáně. Než Bosňáci přijali islám, byli bogomilové (katarská sekta).

Hnutí pikartů

Pikartské hnutí byl myšlenkový základ, z něhož adamité vycházeli. U nás se hlásí o slovo kolem roku 1400, v 16. století je poté rozšířeno v Nizozemsku. Původ názvu se odvozuje z francouzské Pikardie, odkud má hnutí pocházet. Je podobně tajemné jako sami adamité. Pikarti odmítali přítomnost Krista v eucharistii (obětování hostií – proměna na tělo Páně). Soudili, že tento rituál má pouze upomínkový charakter. V Čechách byla tato myšlenka všeobecně odmítaná, ovšem jiná situace byla v Táboře, kde si husité vytvořili svůj hlavní štáb.

Vznik adamitů

Původní adamité existovali ve starověku v dobách prvního šíření křesťanství. Jednalo se o gnostickou sektu, jejíž členové se scházeli nazí a četli Písmo. Adamity v dobách husitských můžeme tedy nazývat neo-adamity – je otázka, kolik toho měli společného, jelikož se o českých adamitech ví velice málo. Je možné, že znali učení svých původních starověkých vzorů.

Hnutí adamitů má své kořeny v husity obleženém Táboře. V rámci husitství vzniká spousta myšlenkových směrů, dá se však rozdělit na dva základní proudy – umírněný a radikální. Husité jsou sektou, která (podobně jako Islámský stát) věří, že svět je na konci dnů. Konec světa má nastat v roce 1420. Některé směry husitství hovořily o jiném datu, ale vesměs se všichni shodovali, že je konec světa „za dveřmi“. Když poté nenastal, nastalo mezi husity velké zklamání a prostor dostaly nové myšlenky. Začíná se objevovat pikartství – zpochybňování eucharistie. Hlavním zastáncem této myšlenky v Táboře je Martin Húska – kněz hlásící se k radikálnímu křídlu. Napadl samotnou podstatu husitství – příjímání pod obojí. Jeho myšlenky vzbuzují odpor, a tak musí Tábor opustit. Roku 1421 emigruje se svou skupinou do Příběnic. Martin Húska byl velice vzdělaný a uměl si získat publikum, kdo však byli jeho posluchači, nevíme. Je možné, že šlo o lidi z různých vrstev. Húskova emigrace nepomohla, jeho učení rozčilovalo dál i v okolí. Dne 29. ledna 1421 je zajat pánem z Jindřichova Hradce, dopraven do Tábora, kde pod nátlakem odvolává své učení. Jeho komunita se zatím ocitá bez vůdce. Tuto roli přebírá jiný (původně táborský) kněz Petr Kániš. Právě zde nejspíš nastává přelom mezi heretickou křesťanskou sektou a násilným, sexuálně nevázaným hnutím bez jasného rámcového učení. Během předvelikonočního půstu se sekta radikalizuje a odhazuje šaty, jako symbol Adamova pádu. Dochází k prvním sexuálním orgiím. Zde narážíme na dochovaný příběh paní Zdeny, šlechtičny pocházející z vladyckého rodu. Ta se do sekty dostala nejdříve jako reformní husitka, později následovnice adamitů. Uvědomila si, že vyloučení z Tábora znamená vyloučení z křesťanského společenství. Pochopila, že se sekta dostala už za hranici toho, co se dá nazývat křesťanskou vírou. Začala proti adamitům vystupovat, za což měla být (společně s jinými buřiči) mučena a upálena. Adamité si vůbec počínali brutálně, v ničem si nezadali s husity. Říká se, že přes den smilnili a v noci kradli a vypalovali vesnice. Věřili, že jsou ve stavu Adama v ráji, před pádem. Neexistoval pro ně tedy hřích, vše bylo dovoleno.

Konec nahaté sekty

Jan Žižka se dozvídá o brutálním počínání adamitů. I když je sám stejný lapka, rozhoduje se, že proti nim zakročí. Sektáři z Příběnic byli vyhnáni – 50 adamitů bylo upáleno. Někteří utekli na jakýsi ostrov na řece Nežárce. Zde se stává vůdcem francouzský pikart Adam Rohan z Pikardie. Je nazýván synem Božím a dává svolení k souloži mezi členy sekty. Ačkoliv žili na svém ostrově, jídlo a vše ostatní si obstarávali krádežemi a přepadáváním. To k nim přitáhlo pozornost a jednoho dne je objevil Žižka. Všechny až na dva členy dal upálit. Chtěl se dozvědět o učení jejich komunity.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radikální_husité

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adamité

https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitství

https://plus.rozhlas.cz/adamite-predstava-o-nahacich-v-baroku-je-tak-divoka-ze-ji-historici-nejdriv-8612533

Podobné články

Doporučujeme

Další články