750 let od založení Stromovky: navštivte jedinečnou výstavu o historii nejstaršího pražského parku

Obrázek uživatele Martin Miko
10.07.2018, 14:58
Od 4. července až do 26. srpna 2018 na vás v největším pražském parku - Královské oboře neboli Stromovce - čeká jedinečná výstava, která je věnována historii tohoto jedinečného parku. Tato téměř celoprázdninová letní výstava je volně přístupná přímo v parku před planetáriem. To vše ku příležitosti 750. výročí od založený Stromovky.

O Stromovce ve Stromovce

Prostřednictvím reprodukcí fotografií, dobových map, kreseb a rytin představuje výstava, připravená Muzeem hl. m. Prahy k letošnímu 750. výročí založení Královské obory, vývoj parku od 16. století do dnešní doby.Do historie Královské obory se nejvýznamněji zapsali Ferdinand II. Tyrolský a Rudolf II. Z iniciativy Rudolfa II. byly v oboře realizovány stavby Císařského mlýna, Rudolfova rybníka a Rudolfovy štoly, vodního díla, které až do současnosti přivádí do rybníků ve Stromovce vodu z Vltavy. Výstava neopomíjí ani další významné stavby: Místodržitelský letohrádek nebo Královskou
dvoranu (Šlechtovu restauraci). Dnešní název parku je odvozen od části, která v minulosti sloužila jako štěpnice, německy „Baumgarten“, což by bylo možné přeložit jako Stromovka.

„Stromovka je i dnes jedním z nejoblíbenějších veřejných krajinářských parků v Praze a její roční návštěvnost převyšuje dva miliony návštěvníků. V loňském roce byla dokončena rozsáhlá obnova centrální části parku, a to včetně stavby nových vodních ploch a kompletní obnovy cest,“_ doplňuje
radní Plamínková.

Královská obora - Stromovka je největším parkem celopražského významu v majetku hlavního města Prahy, jeho správa je svěřena Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Komentáře

Doporučeno pro vás