fb pixel 74 % všech zaměstnanců společnosti Tesco jsou ženy, řada z nich působí na manažerských pozicích – G.cz
Vyhledávání

74 % všech zaměstnanců společnosti Tesco jsou ženy, řada z nich působí na manažerských pozicích

Společnost Tesco Stores Česká republika dlouhodobě vyvíjí iniciativy a aktivity, kterými vytváří inkluzivní pracovní prostředí. Strategie společnosti se soustředí mj. na zvyšování podílu žen na vedoucích pozicích a seniorních vedoucích pozicích. Za rok 2022 se tak např. podařilo dosáhnout přirozeně vyrovnanému genderovému zastoupení napříč společností. Ženy v Tesco jsou zaměstnány na celé řadě pracovních míst, od pracovnic obchodního provozu přes software inženýrky až po ředitelku marketingu.

redakce G.cz 10.3.2023, 09:48

„Naším mottem je, že čím více různorodých skupin zaměstnanců budeme ve firmě mít, tím bohatší firemní kulturu budeme společně tvořit. V rámci růstu kariérních příležitostí pokračujeme i nadále v našich rozvojových programech pro vedoucí pracovnice a pracovníky na provozovnách a v centrální kanceláři,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco Stores Česká republika, a doplňuje: „Zaměřujeme se také na rovnost v odměňování. V rámci centrální kanceláře má každá pozice mzdové rozpětí, které se nemění podle pohlaví kolegů, kteří danou pozici zastávají.“

Tuto snahu podporují také firemní benefity, které ženám umožňují efektivně skloubit životní a pracovní závazky. Řešením pro ženy, matky, samoživitelky a další zaměstnance, kteří se musí starat o své rodiny, jsou například částečné úvazky, zkrácený pracovní týden nebo placené pracovní volno navíc. V závislosti na konkrétních potřebách daného zaměstnance přistupuje Tesco k žádostem o zvolený způsob podpory individuálně. „Více jak polovina našich zaměstnanců pečuje o své blízké a čtyři z pěti kolegů a kolegyň mají pocit, že mohou pracovat flexibilně s ohledem na své blízké. Zkrácený úvazek v Tesco využívá v současné době 18 % zaměstnanců, z toho 85 % jsou ženy,“ říká Katarína Navrátilová.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články