3 nedávné důkazy toho, jak moc velkou zhovadilostí je politická korektnost

Obrázek uživatele Jan Palička
12.9.2017, 14:09

Politická korektnost je stále častěji používaným nástrojem levicových aktivistů, kterým se snaží přetvářet svět k obrazu svému. Se stoupající intenzitou politicky korektních zákazů a nařízení se čím dál tím více ukazuje, jak nesmyslná dokáže politická korektnost být. Podívejte se na tři příklady z posledních dnů a udělejte si obrázek sami.

1) Německá univerzita chce odstranit báseň, která oslavuje ženy

Berlínská vysoká škola Alice Salomon Hochschule momentálně řeší podnět studentských aktivistů, kteří se dožadují odstranění básně z fasády jedné z univerzitních budov. Jedná se o báseň bolivijsko-švýcarského básníka Eugena Gomrichtera, který je považován za otce konkrétní poezie. Ten obdržel od univerzity ocenění za poezii a v roce 2011 byla jedna z jeho nejslavnějších básní nazvaná Ulice velkým písmem zvěčněna na budově školy.

Levicoví studentští aktivisté si nyní usmysleli, že báseň, o níž se učí v hodinách moderní literatury, je politicky nekorektní a musí být ze stěny školní budovy odstraněna. Verš o muži, který obdivuje na ulici ženy a květiny, je podle nich ztělesněním patriarchálního útlaku a vybízí k sexuálnímu obtěžování tím, že staví ženy do pozice pouhých objektů k uspokojení sexuálních pudů a vykresluje ženy jako pouhé múzy mužských umělců, čímž uráží ženské umělkyně.

2) Slavného britského dirigenta vyhodili z amerického festivalu kvůli vtipkování s jeho černým kamarádem

Slavný britský dirigent Andrew Halls měl být uměleckým ředitelem prestižního amerického festivalu klasické hudby Oregon Bach Festival zaměřeného na dílo Johanna Sebastiana Bacha. Z festivalu byl ale vyhozen po zásahu politicky korektní aktivistky, která zachytila jeho soukromý rozhovor s dlouholetým přítelem a kolegou, kontratenoristou Reginaldem Mobleyem. Při něm Halls na Mobleyho, který je černé pleti, hovořil s parodovaným jižanským akcentem. Aktivistka to neváhala okamžitě nahlásit vedení festivalu jako projev rasismu a s Hallsem byla okamžitě rozvázána spolupráce.

Jednání vedení festivalu nechápe jak Halls, tak Mobley. Ten se sám vyjádřil ve smyslu, že je odporné, že aktivistka udělala z jeho kamaráda rasistu a vedení festivalu tuto její lživou nálepku posvětilo. Vysvětluje, že spolu s Hallsem si často vyměňují politicky nekorektní vtípky, kdy Halls na černošského pěvce hovoří jako jižanský plantážník a Mobley naopak na britského dirigenta mluví s kašírovaným přízvukem anglického lorda, který okřikuje svého sluhu a oba tyto slovní hříčky považují za vrcholně humorné a hlavně za soukromou záležitost, do které nikomu nic není.

3) "Nekorektní" fastfood čelí bojkotu, protože v něm přejí zákazníkům veselé Vánoce a hraje zde křesťanská hudba

Majitel frenčízové provozovny fastfoodového řetězce Dairy Queen v americkém Wisconsinu Kevin Scheunemann čelí bojkotu, který proti jeho podniku vyhlásili politicky korektní aktivisté. Ti nejenže vyzývají k tomu, aby v provozovně nikdo nenakupoval, ale navíc apelují na vedení Dairy Queen, aby Scheunemannovi odebralo licenci k provozování pobočky. Důvodem je pobouření z politické nekorektnosti, kterou Scheunemann přiznává hned u vstupu do restaurace.

"Tento podnik je politicky nekorektní. Přejeme zde zákazníkům veselé Vánoce a veselé Velikonoce, dáváme jídlo zdarma válečným veteránům na Den veteránů, hraje zde křesťanská hudba a věříme zde v Boha. Bůh žehnej Americe!" stojí na cedulce na vstupních dveřích. Podle politicky korektních aktivistů se jedná o nepřípustné diskriminační chování, které uráží příslušníky jiných náboženství. Vedení Dairy Queen se od Scheunemannova jednání distancovalo s tím, že se jedná o jeho osobní názor, který není názorem společnosti, ale že na něj má právo. Scheunemann sám dodává, že komu se smýšlení jeho a jeho zaměstnanců nelíbí, toho do své restaurace nenutí chodit.

Zde se můžete přesvědčit o tom, že politicky korektní přepisování historie je stejně nebezpečné jako pravicový extremismus.


Komentáře