fb pixel 12 nejznámějších citátů obuvnického průkopníka Tomáše Bati – G.cz
Vyhledávání

12 nejznámějších citátů obuvnického průkopníka Tomáše Bati

Tomáš Baťa, král obuvi. + DALŠÍ 1 FOTKA + DALŠÍ 2 FOTKY

Před 91 lety zemřel jeden z našich největších a nejschopnějších podnikatelů Tomáš Baťa, kterého známe všichni dodnes jako nekorunovaného krále obuvi. Svého času byl dokonce i starostou Zlína a díky svým všestranným aktivitám se mu postupně podařilo přebudovat město Zlín. Tomáš Baťa je věčný nejen díky svým továrnám na boty, ale i díky svým moudrým citátům, které jsou pravdivé a trefné do dnešních dnů.

Martin Miko
Martin Miko Aktualizováno 11.7.2023, 21:42

12 nejznámějších citátů od Tomáše Bati

1. „Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím.“

2. „Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.“

3. „Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví.“

4. „Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi.“

5. „Náš zákazník – náš pán.“

6. „Ničeho jsem nenabyl lehce. Každá věc mě stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“

7. „Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou, je největší umění.“

8. „Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou prací možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.“

9. „Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě. Kapitál, vědomosti a svoboda.“

10. „Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než byly předtím.“

11. „Co stojí, hnije. Silnice a železnice, to jsou tepny, jimiž probíhá život státního tělesa.“

12. „Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit.“

A zde je 12 nesmrtelných citátů amerického podnikatele Henryho Forda.

Podobné články

Doporučujeme

Další články