AJAX HTTP požadavek skončil neobvykle.Následují informace pro ladění.Cesta: /file/ajax/upload/form-X96pEMkdjlyFn_Qd3mBc1Z5AvqD6rJNvlX-BJtcsT4AText stavu: n/aText odpovědi: 413 Request Entity Too Largenginx/1.8.0ReadyState: undefined