fb pixel FOTO #4: Zikmund Lucemburský – G.cz
Vlad II. řečený Dracul byl osobní přítel a vazal Zikmunda. public domain