fb pixel FOTO #2: Senátor Petr Vícha (ČSSD), propagátor bonzáctví – G.cz
Senátor Petr Vícha (ČSSD), propagátor bonzáctví profimedia.cz