fb pixel Zelená míle | G.cz
Strážní na poslední mílí ve skutečnosti nenosili uniformy. Darabont měl ale pocit, že dodávají váhu scénám a oddělují personál od vězňů. Za nás v pořádku. Warner Bros.