FOTO #3: Zavražděna komunisty - parodie – G.cz
Na sociálních sítích se tak objevila celá řada podobných bannerů, jen s jinými osobnostmi proslulými tím, že je ze světa sprovodila zvůle tyranů. Začalo to Husem na Facebooku filmového kritika, gendermana a milovníka internetového humoru Kamila Fily... Zdeněk Strnad, via facebook Kamila Fily