fb pixel FOTO #1: Vzpoura na Bounty – G.cz
Vzpoura na Bounty patří k nejslavnějším námořním vzpourám v historii. Při expedici za chlebovníky se část posádky lodi Bounty vzbouřila a vysadila kapitána s několika jeho věrnými ve člunu na otevřené moře. Sami vzbouřenci se pak na lodi dopravili zpět do tahitského ráje na zemi. Robert Dodd – National Maritime Museum, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=403614