fb pixel Vývoj plavek za 100 let | G.cz
Ve 20. letech už se ženám při koupání promíjelo ledacos. Archiv