fb pixel FOTO #2: Všeobecná mobilizace ze září 1938 – G.cz
Po neúspěchu mise britského lorda Runcimana, který se snažil jménem britské vlády vyřešit zapeklitou národnostní otázku, se prudce zvýšila aktivita polovojenských jednotek sudetských Němců v pohraničí, což mělo za následek smrt několika desítek československých občanů. Zároveň celá akce sloužila jako příprava pro plnohodnotnou německou invazi v rámci válečného plánu s názvem Fall Grün, kdy měl Hitler v případě krachu jednání zaútočit plnou vojenskou silou na oslabené Československo. To mělo být pro svou neústupnost ponecháno svými spojenci na pospas Wehrmachtu. public domain