FOTO #6: Vláda národního porozumění – G.cz
Petr Miller, původně kovář z ČKD, se jako vůdce dělnické průvodu stal ministrem práce a sociálních věcí a to v obou Čalfových vládách. Z politiky odešel v roce 1992 a působil jako ředitel společností Chemapol Group, ČEZ a Empirie. David S. Nolan (public domain)