fb pixel Velká sněhová bouře 1888 | G.cz
Zasažený Park Place v Brooklynu NOAA Photo Library/Historic NWS Collection, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=651387