fb pixel Velká sněhová bouře 1888 | G.cz
New York zasažený sněhovou bouří z roku 1888 Photograph collection of The Museum of the City of New York - http://historyimages.com/Vintage-NY/Blizzard-88.htm, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10515400