fb pixel Vánoční příměří | G.cz
Na mnoha místech tehdejší západní fronty jsou dnes pomníky, které připomínají vánoční příměří. WikiMedia