FOTO #7: Válka ve Vietnamu a protesty proti ní – G.cz
Demonstrující ženy nabízí vojákům květinu. Arlington, Virginia, USA Wikipedia