fb pixel Válka ve Vietnamu a protesty proti ní | G.cz
Protesty se nekonaly jen v USA, ale v dalších zemích, které se ve Vietnamu zapojily vojensky. Například v Austrálii. Snímek z Melbourne. Wikipedia