FOTO #2: Válka ve Vietnamu a protesty proti ní – G.cz
Protestů proti válce v jihovýchodní Asii se konalo více. Zde snímek ze studentského protestu z roku 1965. Wikipedia