FOTO #6: Válka ve Vietnamu a protesty proti ní – G.cz
Další snímek z protiválečné demonstrace. Pinterest