FOTO #1: Válka ve Vietnamu a protesty proti ní – G.cz
Forrest Gump při protestech proti válce ve Vietnamu. Twitter - Paramount Pictures