FOTO #3: Vainovy koláže za prosinec 2020 – G.cz
Brabce v Bečve. Vain pro G.cz