FOTO #2: Vainovy koláže za měsíc listopad – G.cz
Tomu říkáme auto. Vain pro G.cz