FOTO #1: Vainovy koláže za měsíc listopad – G.cz
Mocný Tomio. Vain pro G.cz