FOTO #1: Vainovy koláže za květen 2020 – G.cz
Je to zhasínač. Vain pro G.cz