fb pixel FOTO #1: Václav III. – G.cz
Smrt posledního Přemyslovce Václava III. patří do dnešních dnů k největším záhadám našich dějin. Objasněna nikdy nebyla. Zde je zachycen u hrobu svého otce Václava II. Mladý král je peskován opatem Konrádem za to, že vede nezřízený život. Autor: Josef Mathauser – ΑΩ institut, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5673936