fb pixel Umělci v koncentračních táborech | G.cz
Ferdinand Peroutka strávil v koncentračním táboře v podstatě celou 2. světovou válku. Nejprve pobýval v Dachau a následně v Buchenwaldu. Autor: neznámý – Dějiny zemí Koruny české, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5834404