FOTO #1: Tři králové – G.cz
Motiv tří králů inspiroval celou řadu malířů. Zde obraz Klanění tří králů od německého malíře Albrechta Durera z roku 1504. Public Domain