fb pixel Trezorové filmy | G.cz
Farářův konec je výborným příběhem s tehdejšími manželi Vlastimilem Brodským a Janou Brejchovou o kostelníkovi, který se vydává za duchovního. Je však odhalen a umírá na útěku před StB. Vzhledem k tomu, že byl snímek dotočen těsně před vpádem vojsk Varšavské smlouvy na naše území a k tomu, že v sobě nese hluboké morální poselství, byl pochopitelně okamžitě stažen z distribuce.