fb pixel FOTO #3: Totální mobilizace – G.cz
U Stalingradu pak dostali klepec, sedm set tisíc německých vojáků v dlouhé bitvě zahynulo, sto tisíc včetně maršála Pauluse, se dobrovolně vzdalo ruským jednotkám. WikiMedia