fb pixel FOTO #2: Teplice – G.cz
V Teplicích mají novou porcelánovou fontánu, která je z dost evidentních důvodů všem pro smích. Facebook