fb pixel Sudetoněmecké povstání | G.cz
Neznámý – Vlastivěda Moravská - svobodný stát a okupace, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6042307