FOTO #1: Stržení mariánského sloupu – G.cz
Mariánský sloup, jenž byl vysvěcen pražským arcibiskupem za přítomnosti císaře Ferdinanda III. před 367 lety, byl stržen davem jako symbol rakouské monarchie. Jak to ale ve skutečnosti bylo? Wikipedia