FOTO #2: Stržení mariánského sloupu – G.cz
Mariánský sloup z roku 1650 měl připomínat výhru vojsk bránících Prahu před švédskou armádou, která se pokoušela obsadit obléhané město na samém konci třicetileté války. Wikipedia