FOTO #4: Středověké vulgární marginálie – G.cz
Malý parchanti trápící nahého muže. Breviary, Carthusian use. MS. Canon. Liturg. 410. tinyurl.com / Via bodleian.ox.ac.uk