FOTO #6: Strašidelné snímky nemocných z konce 19. století – G.cz
Pacient s nádorem na krku. Utrecht University Hospital