FOTO #1: Stejní, ale jiný Nedotknutelní – G.cz
Nedotknutelní vznikli asi pro potřeby USA. Gussi Cinema