fb pixel FOTO #3: Stávka učitelů – G.cz
Takto vypadala školní třída za Rakouska - Uherska. Palickap, Přerov Muzeum Komenského, školni třída; rakousko-uhersko