FOTO #2: Stanislav Zindulka – G.cz
V Četnických humoreskách. Česká televize