FOTO #4: Stalinův pomník – G.cz
Základní kameny na Stalinově pomníku. wikipedia