fb pixel FOTO #2: Stalinův pomník – G.cz
Pohled z jedné strany odhaluje československého vojína, jak se dívá do Záprdelí. WikiMedia