fb pixel Stalin a Churchill | G.cz
Churchill se diktátora pokusil uklidnit a opatrně mu vysvětlil, že svým způsobem k otevření druhé fronty dojde v rámci Operace Torch, kdy se v listopadu spojené britsko-americké síly vylodí v Severní Africe. Přesto se nakonec podařilo oběma státníkům navázat první kontakt. public domain